RB

Ons kantoor is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Wij voeren onze werkzaamheden uit in overeenstemming met het Reglement Beroepsuitoefening Register Belastingadviseurs. Leden van het RB voldoen aan opleidingseisen en zijn verplicht tot het volgen van permanente educatie. Dit betekent dat uw RB adviseur altijd zijn kennis up to date houdt.